Aktuelle retningslinjer hos Lægerne Fælledvej 9 under den igangværende corona-pandemi. (Opdateres løbende).


  1. Al kontakt til klinikken foregår telefonvisiteret eller via elektronisk tidsbestilling; dvs. at der midlertidigt lukkes ned for ”åbent laboratorium” samt ”åben konsultation”.
  2. Mød IKKE op i klinikken ved mindste mistanke om smitte med Corona. Patienter med luftvejssymptomer kan IKKE tilses i klinikken, men bliver vurderet udelukkende ved telefon- eller videokonsultation.
  3. Patienter med akutte/subakutte problemstillinger tilbydes ligeledes telefon- og videokonsultation ud fra lægeligt skøn.
  4. Da befolkningens modstandskraft mod Corona styrkes ved, at patienter med kroniske sygdomme er velregulerede i behandling samt, at vaccinationsprogammer overholdes, vil disse grupper være prioriteret i det omfang det er muligt. Hvor det er fagligt forsvarligt vil kontakterne foregå ved telefon- eller videokonsultation.

Angående tidsbestilling under den aktuelle corona-epidemi, må der bestilles tider som vanligt, MEN kontakten her vil så vidt muligt som udgangspunkt være i form af en telefonkonsultation, som evt. konverteres til video.

Du ringes op på det tidspunkt, hvor du har booket. Såfremt det bliver nødvendigt med blodprøver, aftales dette ved telefonkonsultationen.