Priser

Priser fra 1. juni 2018

Betaling kan finde sted via MobilrPay eller kontant. Vi modtager ikke betalingskort.

Sygesikringsgruppe 2 Pris
Konsultation kr. 500,00
Hjemmebesøg – afhængig af afstand.  Min. kr. 600,00
Mailkorrespondance  kr. 100,00
Telefonkorrespondance kr. 50,00

Patient fra ikke-Eu land Pris
Konsultation kr. 500,00
Telefon/mailkonsulation kr. 200,00
Hjemmebesøg  kr. 1.000,00

Attester Pris
Motorattest kr. 500,00 under 70 år og kr. 600,00 over 70 år
High School ophold USA kr. 1.000,00+vaccinationer + vaccinationsgebyr + Mantoux
Attest til rejseafbestillingsforsikr.  kr. 500,00
Udtalelse i.f.m. sygdom v/rejse kr. 500,00
Dok. til privat sundhedsforsikring kr. 500,00
Mulighedserklæring kr. 400,00
Fritagelse for sikkerhedssele kr. 300,00
Attest om handicapskilt kr. 300,00
Ansøgning om dansk indfødsret kr. 2.000,00 (+evt. tolketillæg)
Frihåndsattest kr. 400,00 (kr. 300,00 for studerende)
Politiattest kr. 500,00
Ansøgning om enkelttilskud kr. 200,00
Værgemålsattest kr. 800,00
HIV antistof attest kr. 1.000,00

Rejsevaccinationer – kun i Europa, max. 10 dages varighed. Pris
Vaccinationsplanlægningshoronar kr. 300,00
Efterfølgende rejsekonsultationer kr. 150,00 (+ vaccinepriser)
Stivkrampe (DiTe booster) kr. 300,00 (inkl. konsultationsgebyr)
HPV vaccine udenfor børne- vaccinationsprogrammet. Via recept

Andre Vaccinationer Pris
Influenza som selvbetaler kr. 250,00
Stivkrampe inkl. konsultation kr. 300,00
Prevenar 13 400,00
Pneumovax 23 400,00
Vaccinationsgebyr pr. konsultation kr. 150,00